Reklama:Pracownik Utrzymania Czystości Biura, Warsaw

Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
Ostatnia aktualizacja 2024-07-19
Wygasa 2024-08-19
ID #2213034644
Free
Pracownik Utrzymania Czystości Biura, Warsaw
Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw,
Zmodyfikowano June 29, 2024

Opis

Pracownik utrzymania czystości biura Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków sprzątanie powierzchni biurowej: wycieranie kurzy, odkurzanie, podlewanie kwiatów sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych Nasze wymagania brak przeciwwskazań do pracy fizycznej dyspozycyjność do pracy chęci do pracy Mile widziane doświadczenie To oferujemy pracę od poniedziałku do piątku w godz.19:00-01:00 wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie: 22,86 zł/h netto pracę stałą od zaraz W aplikacji proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp.

z o. o.

z siedzibą w Warszawie ul.

Grójecka 77 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce AMLUX Sp.

z o. o.,a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AMLUX Sp.

z o. o.

, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: AMLUX Sp.

z o. o., ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa, 3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników AMLUX Sp.

z o. o.

, na podstawie wyrażonej zgody (art.

6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj.

podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii, 5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, 6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez AMLUX Sp.

z o. o.

Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art.

18 RODO. 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Pracownik utrzymania czystości biura

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

  Informacje o pracodawcy

  Szybkie wyszukiwanie:

  Lokalizacja

  Wpisz miasto lub region

  Słowo kluczowe


  Reklama: