Reklama:Stała Praca - Kierowca C+e, Bartoszyce

Ostatnia aktualizacja 2024-07-25
Wygasa 2024-08-25
ID #2233543408
Free
Stała Praca - Kierowca C+e, Bartoszyce
Poland, Warmińsko-Mazurskie, Bartoszyce,
Zmodyfikowano July 8, 2024

Opis

Twój zakres obowiązków Transport cysternowy produktów płynnych na terenie Europy i kraju Nie masz wszystkich uprawnień? Nic nie szkodzi, pomożemy Ci je zdobyć! Zainteresowany? Zostaw nam dane kontaktowe do siebie, a to My zadzwonimy do Ciebie Nasze wymagania Prawo jazdy kat.

C + E Aktualne uprawnienia do przewozu rzeczy (kod 95) Karta kierowcy Odpowiedzialność Mile widziane Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień ADR, TDT Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego Doświadczenie To oferujemy Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę współpracy Konkurencyjne wynagrodzenie, adekwatne do doświadczenia i zaangażowania Trasy międzynarodowe lub krajowe Nowoczesny tabor do wykonywania pracy Elastyczny system pracy dostosowany do Twoich potrzeb Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego Pełna opieka doświadczonej kadry Stawiamy na rozwój – Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia – zdobądź je z nami! Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej.

Zgodnie z art.

13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji jest Trans Polonia S.

A.

z siedzibą w Tczewie przy ulicy Rokickiej 16, dalej zwana również Administratorem.

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę się skontaktować z Administratorem pisemnie pod adresem ul.

Rokicka 16, 83-110 Tczew.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art.

6 ust. 1 lit. f RODO), c) w celach związanych z zatrudnieniem, w sytuacji, w której zostanie zawarta z Panią/Panem umowa o pracę.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia ich otrzymania przez Administratora lub do momentu odwołania zgody.

Po upływie tego okresu dane te zostaną zniszczone.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą objęte profilowaniem.

7) Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej.

8) Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Niepodanie danych spowoduje, iż nie będziemy mogli prowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

9) Podanie przez Panią/Pana innych danych, niż wymagane zgodnie z art.

221 § 1 kodeksu pracy tj.

imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia winno być opatrzone przez Panią/Pana klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Trans Polonia S.

A.

z siedzibą w Tczewie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym, w celu udziału w rekrutacji na stanowisko [●].

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.

Niepodanie przeze mnie danych osobowych może skutkować brakiem włączenia mnie w proces rekrutacji”.

10) Podanie przez Panią/Pana innych danych, niż wymagane zgodnie z art.

221 § 1 kodeksu pracy tj.

imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora winno być opatrzone przez Panią/Pana klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu (CV/ liście motywacyjnym) przez Trans Polonia S.

A.

z siedzibą w Tczewie, ul.

Rokicka 16, 83-110 Tczew, zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. a / art. 9 ust. 2 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Trans Polonia S.

A.

z siedzibą w Tczewie przez okres 12 miesięcy lub do momentu odwołania zgody.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy”.

Brak zawarcia w/w klauzuli spowoduje, iż inne dane, niż wymagane zgodnie z art.

221 § 1 kodeksu pracy nie będą przetwarzane w dalszych procesach rekrutacyjnych i zostaną usunięte.

11) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa.

‍ Zgodnie z art.

21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych.

Sprzeciw należy złożyć Administratorowi, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi są w pkt 2.

Zgodnie z art.

21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Stała praca - kierowca c+e

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

  Informacje o pracodawcy

  Szybkie wyszukiwanie:

  Lokalizacja

  Wpisz miasto lub region

  Słowo kluczowe


  Reklama: