To zlecenie wygasło.

Reklama:Koordynator Ds. Sprzedaży Indywidualnych Ubezpieczeń Na życie, Bialystok

Ostatnia aktualizacja 2024-05-23
Wygasa 2024-05-22
ID #2147795208
Free
Koordynator Ds. Sprzedaży Indywidualnych Ubezpieczeń Na życie, Bialystok
Poland, Lubelskie, Białystok,
Zmodyfikowano May 8, 2024

Opis

Koordynator ds.

sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie Miejsce pracy: Białystok Twój zakres obowiązków Projektowanie ochrony ubezpieczeniowej pod indywidualne potrzeby klienta, Realizacja WŁASNYCH celów sprzedażowych i biznesowych, Aktywne rozwijanie portfela klientów w segmencie ubezpieczeń na życie.

Nasze wymagania Motywacja do zwiększania Twojego dochodu, Wykształcenie min.

średnie, Prawo jazdy kat.

B – jedynie wtedy, gdy sprzedaż nie jest wykonywana zdalnie, Niekaralność, Gotowość na współpracę w oparciu o umowę B2 B – nie oczekujemy wkładu własnego, ani doświadczeń w B2 B, Otwartość na współpracę w autentycznym i zgranym zespole.

Mile widziane 2 letnie doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej.

To oferujemy Oferujemy Ci nasz autorski model sprzedaży i bardzo wysokie prowizje podstawowe, Z nami będziesz mógł/mogła zbudować własny, efektywny biznes ubezpieczeń na życie w oparciu o B2 B, Twoja oferta dla klientów będzie bardziej konkurencyjna – ze względu na nasze szerokie możliwości produktowe, Ponadto otrzymasz od nas wsparcie Koordynatora Regionalnego, szkolenie sprzedażowe i leady na start, Gwarantujemy Ci brak wyłączności oraz pracę całkowicie zdalną.

Oferujemy dostęp do pakietu benefitów wg.

oferty przedstawionej przez Spółkę.

Benefity dofinansowanie zajęć sportowych elastyczny czas pracy spotkania integracyjne firmowa biblioteka jeden krótszy dzień pracy Niniejsza rekrutacja dotyczy jednej z linii biznesowych Grupy Unilink – dedykowanej sprzedaży ubezpieczeń na życie – UniŻycie.

Zapraszamy do aplikowania! Unilink S.

A.

UniŻycie - jesteśmy częścią Grupy Unilink – największej multiagencji ubezpieczeniowej w Polsce.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów z długoletnim stażem na rynku ubezpieczeń na życie.

Nasza praca jest naszą pasją! Naszym wspólnym mianownikiem jest troska o dobro klienta i chęć budowania autentycznie zgranego zespołu.

Skuteczność, motywacja, optymizm i dobry humor – to nasze cechy przewodnie.

Jeśli to również Twój przepis na życie – nasza oferta jest dla Ciebie! Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz załączonego w linku oświadczenia - zgoda i klauzula informacyjna (skan podpisanego dokumentu) za pomocą przycisku Aplikuj, a także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1.

Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych.

Administratorem danych osobowych jest Unilink S.

A.

(dalej „Unilink”), z siedzibą w Warszawie, al.

Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Unilink S.

A., ul. K.

I.

Gałczyńskiego 2 A, 05-090 Raszyn.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@unilink.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres do korespondencji.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail rodo@unilink.pl lub pisemnie na adres Unilink S.

A., ul. K.

I.

Gałczyńskiego 2a 05-090 Raszyn.

2.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Unilink może przetwarzać Pana/Pani dane w celu: 1) przeprowadzenia procesu rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (prośba o udział w rekrutacji), w rozumieniu art.

6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.

1) – dalej „RODO” – oraz w zakresie Twojego wizerunku i danych zawartych, zgoda w rozumieniu art.

6 ust. 1 pkt a RODO.

2) ewentualnie w celu prowadzenia innych, późniejszych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania będzie Pana/Pani dobrowolna zgoda na przetwarzanie w tym celu, w rozumieniu art.

6 ust. 1 pkt a RODO.

3) ewentualnie w celu obrony przed dochodzonymi roszczeniami lub do ich dochodzenia, związanymi z procesem rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art.

6 ust. 1 pkt f RODO.

3.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

4.

Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art.

221 Kodeksu pracy w związku z procesem rekrutacji jest konieczne do jego przeprowadzenia oraz do oceny odpowiedniości Pana/Pani kandydatury na stanowisko lub funkcję, na które Pan/Pani aplikuje - bez podania danych osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji.

Podanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji w zakresie szerszym niż wynikający z art.

221 Kodeksu cywilnego jest dobrowolne.

5.

Okres przechowywania danych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, w szczególności dokumentacji kadrowej, wynikającego z przepisów prawa (w przypadku pozytywnego wyniku procesu rekrutacji).

6.

Przekazywanie danych.

1) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

2) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np.

dostawcom usług IT lub zewnętrznej firmie prowadzącej rekrutację, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

7.

Pana/Pani prawa.

1) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

4) W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (przeprowadzenia procesu rekrutacji) lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj.

do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

5) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Koordynator ds. sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

  Informacje o pracodawcy

  Szybkie wyszukiwanie:

  Lokalizacja

  Wpisz miasto lub region

  Słowo kluczowe


  Reklama: