To zlecenie wygasło.

Reklama:Sprzedawca Na Ladę Mięsną Orneta, Orneta

Ostatnia aktualizacja 2024-04-13
Wygasa 2024-04-12
ID #2077967816
Free
Sprzedawca Na Ladę Mięsną Orneta, Orneta
Poland, Warmińsko-Mazurskie, Orneta,
Zmodyfikowano March 19, 2024

Opis

POLOmarket to największa polska sieć supermarketów, zbudowana od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału.

Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów.

Dziś POLOmarket to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski.

Jesteśmy ulubionym miejscem zakupów milionów Polaków.

Miesięcznie odwiedza nas prawie 9 mln klientów w całym kraju.

Podstawą sukcesów naszej firmy są pracownicy.

Umiejętności każdego z nich, połączone z duchem pracy zespołowej, motywacją i poczuciem odpowiedzialności decydują o rozwoju przedsiębiorstwa.

Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 5.800 osobom.

    Chcemy byś był odpowiedzialny za: • obsługę klienta przy ladzie z produktami świeżymi (tzw.

dział tradycja), • obsługę maszyn do krojenia mięsa, • obsługę pieca i wypiek pieczywa, • dbałość o prawidłową jakość ekspozycji towarów, • dbanie o czystość na sali sprzedaży.

  Szukamy właśnie Ciebie, jeśli: • jesteś dyspozycyjny do pracy w systemie dwuzmianowym, • posiadasz książeczkę/ zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowy jesteś je wykonać, • posiadasz wykształcenia minimum zawodowe, • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

  Zaoferujemy Ci miejsce pracy, które zapewnia: • stabilne zatrudnienie- Umowę o pracę bez okresu próbnego ! • atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe plus dodatek motywacyjny, • pakiety socjalne- prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie, kartę Multi Sport • zniżkową kartę BENEFIT, • bony na święta dla Pracowników, • wyprawki dla dzieci (dla pierwszoklasisty), • jasno określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, • pakiety szkoleń wewnętrznych, • pracę z ludźmi z pasją i świetną atmosferą.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest H 500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 Spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą przy ul.

ALEJA JANA PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA (dalej H 500 Sp. z o.o. G 560 S. K.

A.). W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania przez H 500 Sp. z o.o. G 560 S. K.

A.

Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art.

6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw.

z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy.

Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art.

6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu H 500 Sp. z o.o. G 560 S. K.

A.

przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji.

W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art.

6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia Pani/Pana profilu w bazie kandydatów i umożliwienia udziału w potencjalnych procesach rekrutacyjnych H 500 Sp. z o.o. G 560 S. K.

A.

i jej spółkom powiązanym z Grupy 500.

Grupa 500 to H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 540 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe? H 500 Sp. z o.o. G 560 S. K.

A.

będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H 500 Sp. z o.o. G 560 S. K.

A.

Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim.

Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

Do kategorii odbiorców, którym H 500 Sp. z o.o. G 560 S. K.

A.

powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z H 500 Sp. z o.o. G 560 S. K.

A., a są to w szczególności podmioty: świadczące usługi informatyczne i dostarczające oprogramowanie, doradcze, świadczące obsługę kadrowo-finansową oraz administracyjną.

Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, H 500 Sp. z o.o. G560 S. K.

A.

stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

H 500 Sp. z o.o. G 560 S. K.

A.

będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z H 500 Sp.z o.o. G 560 S. K.

A.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 540 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo – akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez te podmioty.

Podstawą udostępnienia danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe? H 500 Sp. z o.o. G 560 S. K.

A.

będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

Jakie ma Pani/Pan prawa? Przysługuje Pani/Panu prawo do: · dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; · sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych; · żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art.

17 RODO. o Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art.

17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj.

w szczególności, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

· żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art.

18 RODO; · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art.

21 RODO; · przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pana, że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami: Inspektor Ochrony Danych: E-mail: daneosobowe500@polomarket.pl z siedzibą przy ul.

ALEJA JANA PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA oraz oddziałem przy ul.

ŻWIRKI I WIGURY 2 A, (86-105) ŚWIECIE.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Sprzedawca na ladę mięsną orneta

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

  Informacje o pracodawcy

  Polomarket

  Szybkie wyszukiwanie:

  Lokalizacja

  Wpisz miasto lub region

  Słowo kluczowe


  Reklama: