Reklama:Menadżer Zespołu Sprzedaży, Sosnowiec

Ostatnia aktualizacja 2024-05-27
Wygasa 2024-06-27
ID #2157500903
Free
Menadżer Zespołu Sprzedaży, Sosnowiec
Poland, Kujawsko-Pomorskie, Sosnowiec,
Zmodyfikowano May 16, 2024

Opis

Menadżer Zespołu Sprzedaży Miejsce pracy: Sosnowiec Twój zakres obowiązków Rekrutacja i budowa zespołu Doradców Ubezpieczeniowych Zarządzanie podległym zespołem Doradców Ubezpieczeniowych Wdrażanie Doradców w Twoim zespole w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych oraz bieżące wsparcie Realizacja ustalonych celów sprzedażowych Rozliczanie ilościowe i jakościowe pracy Twojego zespołu Szkolenia dla Doradców: produktowe i motywacyjne Nasze wymagania Doświadczenie w branży ubezpieczeniowo-finansowej Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem Doradców Umiejętność pracy w zespole Wykształcenie minimum średnie Otwartość na ciągłe poszerzanie wiedzy w zakresie ubezpieczeń i rynków finansowych Umiejętność w nawiązywaniu kontaktów z obecnymi oraz potencjalnymi klientami Współpraca w oparciu o działalność gospodarczą To oferujemy Atrakcyjne wynagrodzenie premiowe i prowizyjne Możliwość awansu Szkolenia i przygotowanie do roli menadżerskiej Indywidualny coaching Atrakcyjne konkursy i wycieczki nagrodowe Dodatkowe systemy motywacyjne Pracę w instytucji finansowej należącej do jednej z wiodących grup ubezpieczeniowo-finansowych na rynku Benefity prywatna opieka medyczna dofinansowanie szkoleń i kursów ubezpieczenie na życie możliwość pracy zdalnej elastyczny czas pracy zniżki na firmowe produkty i usługi spotkania integracyjne Compensa Dystrybucja Sp.

Z o.o., Vienna Insurance Group Compensa Dystrybucja Sp.

z o.o. to firma doradztwa finansowego, zajmująca się dystrybucją produktów i rozwiązań finansowych dużych Partnerów finansowych.

Należymy do międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group.

Tworzymy wiarygodną i dynamiczną organizację, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość i innowacyjność.

Dbamy zarazem o przyjazną atmosferę współpracy.

Odwiedź nas na: www.doradcacompensa.pl Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Compensa Dystrybucja sp.

z o.o. Vienna Insurance Group (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez „Grupę” (definicja Grupy poniżej w treści klauzuli informacyjnej) Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacje@vig-polska.pl Jeżeli dodałeś do swojego CV dodatkowe dane jak np.

zdjęcie, informacje o zainteresowaniach, prosimy o wklejenie do CV następującej zgody: treść zgody na nadmiarowe dane.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacje@vig-polska.pl Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Compensa Dystrybucja sp.

z o.o. Vienna Insurance Group („Spółka”) przetwarza dane osobowe potencjalnych pracowników oraz współpracowników w związku z prowadzeniem rekrutacji.

W tym materiale wyjaśniamy, jak i dlaczego Spółka przetwarza Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób dba o ich ochronę.

Cel przetwarzania Spółka jest administratorem Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania stanowi prowadzenie przez nią rekrutacji obecnie oraz w przyszłości, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Oznacza to, że Spółka decyduje, w jakim celu i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe w związku z prowadzoną rekrutacją.

Spółka dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych W pewnych przypadkach Spółka będzie przetwarzać Twoje dane na podstawie zgody.

Pamiętaj, że zawsze w takich sytuacjach decyzja o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody należy do Ciebie.

Brak wyrażenia zgody uniemożliwi przetwarzanie.

W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane, które przetwarzane są na podstawie zgody to: a) dane, które umieściłeś w dokumentach rekrutacyjnych, inne niż dane wynikające z art.

221 Kodeksu pracy – imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, b) udział w przyszłych rekrutacjach.

Odbiorcy danych osobowych Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Spółkę innym podmiotom (tzw.

odbiorcom danych osobowych).

Takimi odbiorcami mogą być dostawcy usług współpracujący ze Spółką, np.

doradcy zewnętrzni, dostawcy rozwiązań informatycznych.

W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych odbywa się na podstawie umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Administrator ma prawo do ujawnienia niektórych informacji na temat podmiotu, którego dane dotyczą właściwym organom lub osobom trzecim, jeśli żądanie przez nich zgłoszone oparte jest na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów wskazanych w tym dokumencie lub o których Spółka osobno poinformuje.

W przypadku udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Twoje dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od dnia jego zakończenia.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane będą przechowywane do 3 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.

Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj.

zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

Transfer danych osobowych do państwa trzeciego Co do zasady Spółka nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj.

państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych osobowych poza terytorium EOG często wiąże się z podwyższonym ryzykiem naruszenia Twoich praw i wolności z uwagi na niższe niż w Unii Europejskiej standardy ochrony danych osobowych.

Gdyby miał się odbyć taki transfer Twoich danych osobowych – co może się zdarzyć m.in.

w związku z ewentualnym korzystaniem przez Spółkę z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Grupa zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony Twoich danych osobowych.

Zostaniesz także poinformowany o planowanym transferze.

Twoje prawa W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw.

Poniżej znajdziesz ogólną informację o tych prawach oraz wskazówki dotyczące ich realizacji.

Wniosek dotyczący realizacji swoich praw możesz przesłać pocztą elektroniczną (pod adresem iod@vig-polska.pl) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Spółki – (adres Spółki).

Spółka ustosunkuje się do Twojego wniosku niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od jego złożenia.

W tym samym terminie Spółka podejmie działania, które uzna za uzasadnione.

W szczególnych przypadkach okres, w którym Spółka podejmie te działania, może zostać wydłużony do 3 miesięcy.

Przysługuje Ci prawo uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W odpowiedzi na Twoje zapytanie przekażemy Ci pisemnie lub elektronicznie (zgodnie z Twoim wyborem) informacje o zakresie i celach przetwarzania Twoich danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych, czasie ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniliśmy lub powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe (tzw.

odbiorcach danych), a także informacje o źródłach, z których mamy dane na Twój temat.

Jeśli przetwarzanie będzie obejmowało zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczących Twojej sytuacji, uzyskasz również informację o zasadach podejmowania takich decyzji, o ich znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach.

W ramach tego prawa możesz także zażądać kopii swoich danych osobowych, przy czym tylko pierwsza kopia jest udostępniana bezpłatnie.

Druga i każda kolejna kopia będzie odpłatna.

Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz aktualizacji lub uzupełnienia danych, jeśli dane lub Twoja sytuacja uległy zmianie.

Przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych przez Spółkę na Twój temat lub ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzą warunki określone w przepisach prawa.

Przysługuje Ci prawo żądania, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi lub wydane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przy czym uprawnienie to jest ograniczone do danych osobowych, które Spółkę otrzymała od Ciebie.

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania mającego za podstawę uzasadniony interes.

Sprzeciw musi być umotywowany, bo jego zasadność podlega ocenie Spółki.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym.

Ochrona prywatności stanowi istotny obszar naszej działalności, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie.

Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

W sprawach związanych z rekrutacjami prosimy o kontakt za pośrednictwem następującego adresu poczty e-mail: rekrutacja@vig-polska.pl, a także pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Spółki.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który jest osobą dedykowaną do spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@vig-polska.pl.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Menadżer zespołu sprzedaży

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: