Reklama:Kierownik Robót, Nysa

Ostatnia aktualizacja 2023-12-11
Wygasa 2024-01-11
ID #1909180791
Free
Kierownik Robót, Nysa
Poland, Opolskie, Nysa,
Zmodyfikowano November 2, 2023

Opis

Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i podwykonawcami wraz z cyklicznym rozliczaniem terminowości i jakości przydzielonych do wykonania prac, Planowanie oraz weryfikacja wykonanej produkcji w zakresie miesiąca i kwartału, Analiza dokumentacji technicznej oraz sporządzanie przedmiarów oraz obmiarów prac, Rozliczanie ilościowe oraz wartościowe prac podwykonawców na podstawie umów podwykonawczych oraz przedkładanie do zatwierdzenia przygotowanych rozliczeń kierownictwu budowy, Dokonywanie odbiorów robót - zgodnie z wewnętrznymi procedurami, Prowadzenie racjonalnej gospodarki sprzętowo-materiałowej, Prowadzenie kontroli jakości robót - zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz współpraca z działem Jakości i Technologii Robót, Nadzorowanie spełniania wymogów BHP i Oś na kontrakcie, Weryfikacja dostaw materiałów - jakościowa, ilościowa oraz nadzór nad rozładunkiem i składowaniem, Ścisła współpraca z Działem Obsługi Gwarancyjnej Budów - usuwanie wad, Organizacja /przeprowadzanie instruktarzy BHP/ Oś pracownikom /podwykonawcom, Udział w naradach koordynacyjnych, Udział w naradach z podwykonawcami. Nasze wymagania Wykształcenie wyższe budowlane, Minimum roczne doświadczenie na stanowisku Kierownika robót, Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Znajomość MS Word, MS Excel i AutoCAD, Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1, Umiejętność harmonogramowania, Zdolności organizacyjne, Komunikatywność. To oferujemy Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, Rozwój w spółce notowanej na GPW, Zapewniamy niezbędne narzędzia do pracy, w tym sprzęt oraz w razie potrzeby również mieszkanie, Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych, tj. dofinansowanie zajęć sportowych, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie nauki języków, dofinansowanie szkoleń i kursów, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie wypoczynku, paczki świąteczne, posiłki regeneracyjne. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), dalej zwanym „ RODO ”, Unibep S.A. z siedzibą przy ulicy 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-02-00-365, KRS: 0000231271 przekazuje następujące informacje: ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unibep S.A. z siedzibą przy ulicy 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-02-00-365, KRS: 0000231271 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@unibep.pl lub listownie na adres siedziby Administratora, wskazany w punkcie poprzedzającym. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji oraz podejmowanie działań na żądanie osoby zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie określonym przez katalog danych osobowych wynikający z art.. 22 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wykraczającym poza katalog danych osobowych określonych w art. 22 1 Kodeksu pracy – wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne archiwizacji i niszczenia dokumentów, portale rekrutacyjne i ogłoszeniowe, operatorzy pocztowi, firmy doradcze i consultingowe, kancelarie prawne), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz obsługi korespondencji z kandydatem. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę, dane mogą być przekazane do spółek z grupy Unibep w celach określonych w zgodach. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe będą przechowywane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji, dane przechowywane będą przez okres kolejnych sześciu (6) miesięcy. PRAWA, KTÓRE PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. DLACZEGO PODAJE PANI/PAN SWOJE DANE OSOBOWE Podanie danych w zakresie określonym w art. 22 1 Kodeksu pracy konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Kierownik robót

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

  Informacje o pracodawcy

  Szybkie wyszukiwanie:

  Lokalizacja

  Wpisz miasto lub region

  Słowo kluczowe


  Reklama: