Reklama:Kontroler Jakości - Cmm, Kalisz

Ostatnia aktualizacja 2024-02-06
Wygasa 2024-03-06
ID #2001456808
Free
Kontroler Jakości - Cmm, Kalisz
Poland, Pomorskie, Kalisz,
Zmodyfikowano January 20, 2024

Opis

Kontroler Jakości - CMM Miejsce pracy: Kalisz Twój zakres obowiązków

Kontrola wyrobu w zakresie pomiarów na maszynie współrzędnościowej - CMM
Tworzenie programów do pomiaru i oceny charakterystyk mierzalnych
Kontrola wyrobu w zakresie oceny wizualnej oraz wymiarowej w obrębie przygotowania do procesu (kontrola wejściowa, między operacyjna) oraz kontroli ostatecznej
Przygotowywanie dokumentacji w zakresie wymaganym przez klienta
Uczestnictwo w wdrażaniu nowych procesów / projektów
Proponowanie usprawnień lub modyfikacji, mających na celu poprawę efektywności procesów, poprawę jakości
Nasze wymagania

Doświadczenie zawodowego w produkcji i/lub kontroli części mechanicznych. Znajomość produkcji i kontroli części lotniczych będzie dodatkowym atutem
Znajomość programów maszyn pomiarowych
Umiejętności pracy z rysunkiem konstrukcyjnym, technicznym
Dobra znajomość zagadnień metrologicznych i metod pomiarowych, oraz wiedzy z zakresu ich zastosowania w praktyce
Umiejętność obsługi maszyny pomiarowej
Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft 365
Doświadczenie w pracy w systemie SAP – mile widziane
Wykształcenie minimum średniego technicznego
Komunikatywna znajomości języka angielskiego (m.in. korzystanie z dokumentacji technicznej)
Umiejętność adaptowania się do zmieniających się warunków i dużej dynamiki organizacji
Umiejętność komunikowania się oparta na słuchaniu i rozumieniu potrzeb rozmówcy
Samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność efektywnej pracy w zespole
To oferujemy

Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej korporacji o bardzo dobrej pozycji na rynku i wysokiej kulturze organizacyjnej
Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
Atmosferę sprzyjająca wymienia doświadczeń i nawiązywaniu relacji
Kartę Multisport
Prywatny Program Emerytalny
Scholar Program – finansowanie nauki na wyższych uczelniach
Realny wpływ na działania z możliwością realizacji swoich pomysłów
Benefity

dofinansowanie zajęć sportowych
dofinansowanie nauki języków
dofinansowanie szkoleń i kursów
ubezpieczenie na życie
owoce
kawa / herbata
parking dla pracowników
dodatkowe świadczenia socjalne
przedszkole / żłobek pracowniczy
dofinansowanie wypoczynku
paczki świąteczne
COLLINS AEROSPACE

Collins Aerospace Kalisz / HS Kalisz Sp. z o.o., należąca do globalnej korporacji RTX, jest wiodącym dostawcą przewodów do płynów i chłodziw dla rynków lotnictwa cywilnego i wojskowego. Naszym atutem są nasi pracownicy, dzięki którym dostarczamy klientom produkty najwyższej jakości, dlatego też nieustannie dbamy o rozwój pracowników i doskonalimy się tworząc przyjazne miejsce pracy.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji w języku polskim za pomocą przycisku APLIKUJ. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HS Kalisz Sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140 F, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000393899, kapitał zakładowy 6.000.000,00 PLN, NIP 618-213-74-39, REGON 301895120 (dalej jako „Spółka”). Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. Spółka może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki należące do grupy Raytheon Technologies Corporation. Spółka może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy. Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HS Kalisz Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w HS Kalisz Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HS Kalisz Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez HS Kalisz Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Kontroler jakości - cmm

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

  Informacje o pracodawcy

  Szybkie wyszukiwanie:

  Lokalizacja

  Wpisz miasto lub region

  Słowo kluczowe


  Reklama: