Reklama:Młodszy Asystent - Farmaceuta, Warsaw

Poland, Mazovia, Warsaw
Ostatnia aktualizacja 2024-02-06
Wygasa 2024-03-06
ID #2001456798
Free
Młodszy Asystent - Farmaceuta, Warsaw
Poland, Mazovia, Warsaw,
Zmodyfikowano January 20, 2024

Opis

Młodszy asystent - Farmaceuta Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków

Praca w pracowniach leku jałowego.
Zaopatrzenie apteczek oddziałowych w produkty lecznicze i wyroby medyczne.
Przyjmowanie dostaw towaru do apteki.
Prowadzenie w systemie komputerowym przychodów i rozchodów zmianowych przez aptekę produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Uczestnictwo w prowadzonych w Instytucie badaniach klinicznych.
Nasze wymagania

Wykształcenie wyższe- magister farmacji
Dyspozycyjność: praca dwuzmianowa, dyżury w weekendy oraz święta.
Znajomość pakietu MS Office.
Sumienność, punktualność, dokładność.
minimum- podstawowy poziom języka angielskiego.
To oferujemy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Stabilne warunki zatrudnienia.
Przyjazną atmosferę pracy.
Zniżki pracownicze na badania laboratoryjne.
Dofinansowanie do wakacji pracowników oraz ich dzieci („wczasy pod gruszą”).
Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
Inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Benefity

ubezpieczenie na życie
zniżki na firmowe produkty i usługi
dodatkowe świadczenia socjalne
dofinansowanie wypoczynku
dofinansowanie wakacji dzieci
Oferty zawierające: cv, list motywacyjny z dopiskiem: „farmaceuta- młodszy asystent” (wpisanie nazwy stanowiska jest obowiązkowe) prosimy przesyłać za pomocą Aplikuj.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia, a także jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce, leczącym najciężej chore dzieci z całego kraju. Podczas 45 lat swojego istnienia Instytut regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, nie tylko za swoją działalność medyczną i naukową, ale również jako pracodawca.
Od lat Instytut znajduje się w TOP 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców rankingu Universum Most Attractive Employers Poland.
Na co dzień towarzyszy nam zasada:

„Leczymy na najwyższym poziomie, zawsze najważniejsze jest dla nas Dziecko”
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych przesłanych dokumentach do celów rekrutacyjnych prowadzonych przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie jak również wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".
KLAUZULA INFORMACYJNAw związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”) jest Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka z siedzibą w Warszawie (04-730), przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961.2. W instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@ipczd.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).4. Pani/Pana dane osobowe określone art.22 (1) Kodeku Pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożyła Pani/Pan dokumenty na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917), art.6 ust 1b RODO i na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym celu.5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy DPW w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. Odbiorcami mogą być instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.7. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji. 8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia danych, jednakże z ograniczeniem tego praw w myśl art. 17ust. 3, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej.9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, a także podmiotom trzecim.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Młodszy asystent - farmaceuta

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: