Reklama:Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, Warsaw

Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
Ostatnia aktualizacja 2024-07-13
Wygasa 2024-08-13
ID #2202543021
Free
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, Warsaw
Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw,
Zmodyfikowano June 22, 2024

Opis

Zakres obowiązków będzie obejmował w szczególności:sprawowanie kontroli w zakresie właściwego doboru, rozmieszczenia i konserwacji sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz prawidłowego wyznaczania, oznakowania i drożności dróg ewakuacyjnych,szkolenie nowo przyjętych pracowników z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowieniami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,uczestnictwo w pracach inwestycyjnych, modernizacyjnych i odtworzeniowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub mających wpływa na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Spółki,pomoc w prowadzeniu przeglądów konserwacyjnych systemów, instalacji, sprzętu i innych urządzeń przeciwpożarowych w Spółce zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,systematyczne obchody budynków i terenu w zakresie drożności dróg ewakuacyjnych i pożarowych,weryfikacja alarmów pożarowych I stopnia w miejscach ich powstawania podczas pełnionych dyżurów w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym,natychmiastowe podejmowanie akcji ratowniczo – gaśniczych lub w zależności od rozmiaru zagrożenia niezwłoczne alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej,pełnienie posterunków asystenckich podczas wydarzeń organizowanych na terenie Spółki oraz zabezpieczenie efektów specjalnych i prac niebezpiecznych pożarowo,opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektów scenograficznych i efektów specjalnych w studiach telewizyjnych oraz prowadzenie ich rejestru,wydawanie zezwoleń na prowadzenie nagrań z udziałem publiczności lub efektami niebezpiecznymi pożarowo,uzgadnianie oraz zabezpieczanie prac pożarowo niebezpiecznych,aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania:· wykształcenie min.

średnie,ukończony kurs Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej,praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office,umiejętności organizacyjne,dyspozycyjność i dobra organizacja pracy własnej,zaangażowanie i wysoka motywacja przy realizowanych zadaniach,zdolności interpersonalne predestynujące do pracy w zespole.

Dodatkowymi atutami będą: wykształcenie wyższe z zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego lub średnie w zakresie technik pożarnictwa,umiejętność sporządzania dokumentacji związanej z przeprowadzaniem zapytań ofertowych, opisów przedmiotu zamówienia,uprawnienia energetyczne grupy 1 „E” (tzw.

SEP),kursy i doświadczenie z zakresu obsługi: systemów SSP Polon Alfa,systemów oddymiania,stałych urządzeń gaśniczych i gazowych, instalacji tryskaczowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, gaśnic.

Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wiedzy zawodowej,możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, pakietu sportowego i ubezpieczenia na życie,możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności,otoczenie profesjonalnego i dynamicznego zespołu.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Inspektor ochrony przeciwpożarowej

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: