To zlecenie wygasło.

Reklama:Podreferendarz, Warsaw

Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
Ostatnia aktualizacja 2024-04-19
Wygasa 2024-04-18
ID #1965466918
Free
Podreferendarz, Warsaw
Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw,
Zmodyfikowano December 19, 2023

Opis

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: analizuje odwołania pod kątem braków formalnych,przygotowuje projekty wezwań do uzupełnienia braków formalnych,monitoruje i analizuje uzupełnienia braków formalnych odwołań oraz przekazuje uzupełnione odwołania do Prezesa KIO,przygotowuje projekty odpowiedzi na pisma dot. środków ochrony prawnej,przygotowuje zestawienia o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa do występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą,uczestniczy w przygotowywaniu danych do rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego i przekazywaniu do Biura Organizacyjno-Finansowego w celu dokonania niezbędnych rozliczeń, prowadzi repertorium spraw odwoławczych w formie komputerowej bazy danych. Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie znajomość przepisów z zakresu rozpoznawania odwołań,umiejętność analitycznego myślenia,umiejętność skutecznej komunikacji,umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Co oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),możliwość dofinansowania do zakupu okularów lub soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze,wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,miłą atmosferę pracy. Dostępność Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym,stres związany z bieżącymi kontaktami ze stronami postępowania odwoławczego albo kumulacją realizowanych zadań,praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,miejsce pracy: IV piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 3 piętra w budynku 8-piętrowym,na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,w budynku jest 5 wind,wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Podreferendarz

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: