Reklama:Kierownik Ds. Planowania, Sopot

Ostatnia aktualizacja 2024-02-06
Wygasa 2024-03-06
ID #2016150472
Free
Kierownik Ds. Planowania, Sopot
Poland, Pomorskie, Sopot,
Zmodyfikowano February 3, 2024

Opis

Ogólny cel stanowiska:
Ogólna odpowiedzialność za określenie zdolności produkcyjnych potrzebnych organizacji do zaspokojenia zmieniającego się zapotrzebowania na jej produkty. Rozumie, w jaki sposób działa firma i planuje przyszłe wymagania dotyczące zdolności produkcyjnych. Podejmuje działania planistyczne w celu zapewnienia realizacji celów i optymalizacji wydajności i kosztów produkcji.
Odpowiada za zarządzanie ludźmi i budżetami.

Kluczowe obowiązki:

Strategia i rozwój
Przyczynianie się do tworzenia i wdrażania najlepszych praktyk w zakresie wizji, strategii, polityk, procesów, procedur i modeli planowania odpowiedniej obsady w obszarze Delivery. Wpiera realizację celów w zakresie i poprawy produktywności i efektywności.

Ogólne i zarządzanie zadaniami

Kierowanie działaniami związanymi z planowaniem odpowiedniej obsady i wydajności, zapewniającymi spełnienie wymagań Biznesu (Produktu, PMO, BU's) oraz optymalizującymi wydajność i koszty Obszaru Delivery.
Udoskonalanie narzędzi/systemów i metod w celu ciągłego ulepszania planów, tak aby móc mogła lepiej przewidywać potrzeby wewnętrznych klientów.
Ocenianie istniejących zdolności produkcyjnych i opracowywanie planów i prognoz w oparciu o przyszłe plany dotyczące popytu na usługi Obszaru Delivery.
Zarządzanie odchyleniami od planu, które mają wpływ na koszty/finanse
Monitorowanie kluczowych procesów dostarczania pod kątem wydajności i popytu, identyfikowanie ograniczeń wydajności i dostarczanie analiz.
Analizowanie specyfikacji i wydajności oraz przeprowadzanie odpowiednich obliczeń w celu oszacowania wymagań dotyczących pracy w zakresie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.
Upewnianie się, że istnieją odpowiednie narzędzia i procesy w celu zapewnienia skutecznego planowania zdolności i monitorowania wydajności Obszarze Delivery.
Przeglądanie danych i trendów oraz diagnozowanie problemów i ryzyk
Identyfikowanie i prowadzenie inicjatyw usprawniających, które optymalizują wydajność i zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji bez zwiększania ryzyk.
Wykorzystywanie wiedzy i metod badawczych do analizy porównawczej działań związanych z planowaniem wydajności i osiągania najlepszych wyników.

Budżet finansowy i kontrola
Wsparcie w planowaniu i realizacji budżetu IT.

Zarządzanie relacjami
Współpraca z wewnętrznymi interesariuszami w celu uzyskania i zapewnienia, że aktualne i dokładne informacje są wykorzystywane do celów planowania w celu spełnienia wymagań operacyjnych.
Współpraca z klientami wewnętrznymi w celu zrozumienia istniejących i przyszłych wymagań (Obszar Delivery, Product Leaders BU’s, PMO, Kontroling/Finanse, HR )
Regularne przekazywanie planów i prognoz wewnętrznym interesariuszom oraz przeglądanie planów w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów.
Uczestniczenie w spotkaniach i informowanie innych o kwestiach i obawach, w szczególności gdy istnieje ryzyko niespełnienia wymagań lub gdy istnieją obawy dotyczące nadmiernej wydajności.
Współpraca z interesariuszami w zakresie wniosków o zmianę produktu oraz przeglądanie i informowanie o wpływie na plany dotyczące wydajności
Koordynowanie działań międzyobszarowych w celu uzgadniania odchyleń od pierwotnych planów.

Self Management
Aktywnie przyczynia się do tworzenia dobrej atmosfery w zespole
Przewiduje i pokonuje przeszkody
Tworzy przydatne powiązania, aby uzyskać wnikliwe plany i rozwiązania
Podejmuje osobiste wyzwania
Odporność, optymizm, elastyczność i umiejętność pracy pod presją
Pewny siebie, myślący w sposób zaokrąglony
Bierze odpowiedzialność za spójność zespołu
Jest świadomy siebie
Ma podejście "dorosły:dorosły" i potrafi współpracować z innymi.

Umiejętności i cechy:
Sprawdzone umiejętności zarządzce z umiejętnościami optymalizacji wydajności i rozwoju zespołów
Wysokie umiejętności w zakresie komunikacji. Umiejętność przekazywania innym złożonych koncepcji
Doskonałe umiejętności interpersonalne z umiejętnością tworzenia i utrzymywania silnych relacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz angażowania interesariuszy.
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
Doskonała dbałość o jakoś I szczegóły
Świadomość procesów sprzedażowych , finansowych i HRowych, z pełnym zrozumieniem wpływu w odniesieniu do kosztów biznesowych, celów produkcyjnych i realizacji zamówień klientów wew..
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, statystyki i raportowania z umiejętnością analizowania, interpretowania i zarządzania informacjami, danymi i trendami
Umiejętności zarządzania projektami
Zorientowanie na wyniki i zorganizowanie z umiejętnością planowania i wywiązywania się z terminów oraz umiejętnością motywowania innych do wywiązywania się z obowiązków.

Kwalifikacje i poziom doświadczenia:

Doświadczenie w statystyce, prognozowaniu oraz metodach i technikach informacji zarządczej.
Znaczące doświadczenie w budowaniu zdolności/modeli prognostycznych i planów oraz podejmowaniu złożonych analiz w celu tworzenia informacji
Doświadczenie w osiąganiu wyników poprzez pracę
Silna wiedza i umiejętności w zakresie systemów informatycznych, w tym zaawansowane umiejętności obsługi programu Excel, Jira etc i umiejętność uczenia się nowych pakietów oprogramowania.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Kierownik ds. planowania

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

  Informacje o pracodawcy

  Szybkie wyszukiwanie:

  Lokalizacja

  Wpisz miasto lub region

  Słowo kluczowe


  Reklama: