Reklama:Product Specialist, Warsaw

Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
Ostatnia aktualizacja 2024-07-18
Wygasa 2024-08-18
ID #1848337810
Free
Product Specialist, Warsaw
Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw,
Zmodyfikowano September 18, 2023

Opis

The PositionThe Product Specialist will provide support in the following key result areas:Dealing with support requests and queries received from customers by phone and online application that arise prior to and after system placement for IVD (In vitro diagnostics).Help laboratory personnel on daily and complex issues.Proper documentation of work in the CRM (Customer Relationship Management).Required Qualifications:Diploma in engineering or IT would be an advantage.Perfect/native Hungarian language (obligatory).Good English communication skills - necessary for abroad trainings/ documentation/ team cooperation.Experience with diagnostics instruments would be an advantage.Knowledge of specialty testing would be an advantage.Knowledge of IT would be and advantage.Focused on providing an excellent service to our customers, demonstrating strong listening and communication skills by phone when engaging with people, and be comfortable as part of a team.Very good organization skills, with a desire to complete tasks ensuring you always deliver on your promises.A self-starter who takes pride in his achievements but equally can overcome set-backs quickly looking for the positive in every situation.In addition:We reserve the right to respond to selected offers;We ask Candidates to include the following clause regarding personal data in their CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowieckiej 8. 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.Lub„Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z z siedzibą w Warszawie, ul. Boborwieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka).Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.Odbiorcy danych:upoważnieni pracownicy administratora danych,usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usługDobrowolność podania danych:Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:Przysługuje Panu/Pani prawo:dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Product specialist

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

  Informacje o pracodawcy

  Roche

  Szybkie wyszukiwanie:

  Lokalizacja

  Wpisz miasto lub region

  Słowo kluczowe


  Reklama: