Reklama:Spawacz, Kędzierzyn-koźle

Ostatnia aktualizacja 2024-07-25
Wygasa 2024-08-25
ID #2219910170
Free
Spawacz, Kędzierzyn-koźle
Poland, Opolskie, Kędzierzyn-Koźle,
Zmodyfikowano July 2, 2024

Opis

Spawacz Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle Twój zakres obowiązków Spawanie konstrukcji stalowych przy naprawie wagonów towarowych Prace ślusarsko monterskie Nasze wymagania Wykształcenie zawodowe Uprawnienia spawacza metodą 111 oraz 135 Mile widziane Doświadczenie na podobnym stanowisku Uprawnienia dozorowe Podstawowa znajomość rysunku technicznego Uprawnienia ręcznego przecinacza gazowego To oferujemy Dodatkowy dzień wolny od pracy Dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych Grupowe ubezpieczenie na życie Pakiet Medicover Sport Benefity dofinansowanie zajęć sportowych prywatna opieka medyczna dofinansowanie nauki języków dofinansowanie szkoleń i kursów ubezpieczenie na życie parking dla pracowników dodatkowe świadczenia socjalne karty przedpłacone dofinansowanie wypoczynku dodatkowy dzień wolny od pracy dofinansowanie do studiów DB Cargo Polska S.

A.

Czas na DB - dołącz do zespołu DB Cargo Polska i realizuj z nami naszą misję, wizję i wartości! To dzięki naszym pracownikom jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych w Europie centralne DB Cargo Polska S.

A.

oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Kędzierzynie Koźlu w obszarze Lekkiego Utrzymania Wagonów.

Szanowna Pani/ Szanowny Panie, Dziękujemy za zainteresowanie naszym ogłoszeniem.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody: zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeb niniejszej rekrutacji (A) lub/i zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych (B).

(A) Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Cargo Polska S.

A.

z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul.

Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art.

22¹ § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym, CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko.

Udzielona zgoda obejmuje również udostępnienie przez administratora danych zebranych danych osobowych właściwemu podmiotowi Grupy DB, jeśli rekrutacja prowadzona jest na rzecz tego podmiotu.

Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie.

Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

(B) Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Cargo Polska S.

A.

z siedzibą w Zabrzu przy ul.

Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art.

22¹ § 1 KP, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym, CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Udzielona zgoda obejmuje również udostępnienie przez administratora danych zebranych danych osobowych właściwemu podmiotowi Grupy DB, jeśli rekrutacja prowadzona jest na rzecz tego podmiotu.

Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie.

Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym Zgodnie z art.

13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

U.

UE. L.

z 2016 r. Nr 119, str.

1) – dalej RODO informujemy, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Cargo Polska S.

A., 41-800 Zabrze, ul.

Wolności 337.

2) Spółka wyznaczyła Pełnomocników ds.

Ochrony Danych Osobowych i można się z nim/ nimi skontaktować pod adresem email: daneosobowe@deutschebahn.com.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 1.

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art.

22¹ kodeksu pracy.

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art.

6 ust. 1 pkt c RODO), 2.

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj.

danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.

Podstawą przetwarzania jest ww.

zgoda (art.

6 ust. 1 lit. a) RODO), 3.

w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art.

6 ust. 1 lit. f RODO), 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwemu podmiotowi Grupy DB, jeśli rekrutacja prowadzona jest na rzecz tego podmiotu.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych, a więc poza teren Unii Europejskiej z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ich ochrony i bezpieczeństwa, jeżeli wymaga tego współpraca z podmiotami, które mają tam swoją siedzibę (w tym z podmiotami grupy Deutsche Bahn).

Podstawę prawną przekazania danych osobowych stanowią: 1.

stosowna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie stwierdzenia zapewnienia przez Państwo Trzecie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych 2.

zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne ochrony danych zawierane przez Administratora z podmiotami mającymi siedzibę w Państwach Trzecich, dla których nie została wydane decyzja Komisji Europejskiej, o której mowa w pkt a.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej: 1.

dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia, 2.

dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.

3.

dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy daneosobowe@deutschebahn.com.

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Spawacz

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: