Reklama:Starszy Informatyk, Szczecin

Ostatnia aktualizacja 2024-07-13
Wygasa 2024-08-13
ID #2216523572
Free
Starszy Informatyk, Szczecin
Poland, Kujawsko-Pomorskie, Szczecin,
Zmodyfikowano July 1, 2024

Opis

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Administrowanie serwerami i systemami WIW, zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów zgodnie z SZBIPodłączanie i konfiguracja urządzeń komputerowych i sieciowych, systemów operacyjnych oraz aplikacji na komputerach WIWDiagnozowanie i rozwiązywanie problemów z siecią komputerowąNaprawa oraz diagnozowanie awarii sprzętu komputerowego i sieciowego.

Usuwanie awarii Administrowanie systemem wykonywania kopii zapasowych danych i systemów WIW zgodnie z SZBISerwis zdalny sprzętu komputerowego, zestawianie oraz nadzór nad poprawną pracą połączeń VPNZapewnienie serwisu oprogramowania i sprzętu Współpraca w bieżącym utrzymaniu serwerów, przełączników sieciowych oraz routerów Udział w procesie dokonywania zamówień publicznych dot.

IT, w tym planowanie, opis przedmiotów zamówienia, określania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, opracowanie i konsultowanie umów, współpraca przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie dot.

przedmiotu zamówienia, badanie ofert pod kątem merytorycznym, reprezentowanie przy realizacji umowy Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe Staż pracy co najmniej 3 lata na podobnym stanowisku W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

do dnia 31 lipca 1990 r.

pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r.

lub później.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows, pakietu Microsoft Office oraz sprzętu PCZnajomość administrowania bazami danych Microsoft SQL Server, My SQLZnajomość zagadnień sieciowych (LAN/WAN/VLAN)Znajomość administracji serwerami opartymi o system Microsoft Windows oraz system Linux Podstawowa umiejętność administrowania IISChęć rozwoju oraz pogłębiania wiedzy w zakresie IT Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: wyższe informatyczne Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwjąjcym swobodne posługiwanie się nim Znajomość oraz umiejętność posługiwania się w środowiskach wirtualnych Virtual Box oraz Hyper VPosiadanie czynnego prawa jazdy kat.

B Co oferujemy Ruchomy czas pracy Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu Miejsce parkingowe na terenie urzędu Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans.

Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

Miejsce pracy mieści się na parterze budynku biurowego, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami, praca jest wykonywana w budynku nieposiadającym podjazu.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Starszy informatyk

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: