Reklama:Starszy Referent, Wisła

Ostatnia aktualizacja 2024-07-25
Wygasa 2024-08-25
ID #1974552796
Free
Starszy Referent, Wisła
Poland, Śląskie, Wisła,
Zmodyfikowano December 28, 2023

Opis

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzenie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno - biurowej Komisariatu Policji w Wiśle Prowadzenie i rejestracja w systemach elektronicznych baz danych, dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej Przyjmowanie i wysyłanie przesyłek pocztowych, zwykłych oraz mogących zawierać środki chemiczne lub materiał biologiczny do badań Telefoniczne,osobiste udzielanie informacji stronom oraz uprawnionym instytucjom Sporządzanie spisów archiwalnych i przekazywanie dokumentów do składnicy akt Ewidencjonowanie czasu pracy, absencji pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w pracy administracji publicznej lub pracy biurowej umiejętność pracy w zespoleumiejętność komunikowania sięumiejętność organizowania pracy własnej rzetelnośćterminowośćW służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r." Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: średnie administracyjno - biurowym Co oferujemy Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy Miejsce parkingowe na terenie urzędu Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%. Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze w budynku Komisariatu Policji w Wiśle. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Starszy referent

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: