Reklama:Starszy Specjalista, Warsaw

Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw
Ostatnia aktualizacja 2024-04-17
Wygasa 2024-05-17
ID #1974552633
Free
Starszy Specjalista, Warsaw
Poland, Masovian Voivodeship, Warsaw,
Zmodyfikowano December 28, 2023

Opis

Nowoczesny i otwarty urząd dbający o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy. Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania w celu udzielania informacji o kompetencjach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wspomaga realizację zadań z zakresu uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planu ogólnego gminy. Współpracuje z innymi komórkami. Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie administracji publicznej lub w zakresie gospodarki przestrzennej lub geodezji i kartografii lub transportu kolejowego Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Znajomość ustawy o służbie cywilnej Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego KomunikatywnośćUmiejętność współpracy oraz pracy pod presją czasu Umiejętność obsługi komputera (pakietu MS Office) W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki lub geodezji i kartografii lub budownictwa lub z zakresu transportu kolejowego lub wyższe administracyjne Umiejętność obsługi systemów informacji przestrzennej Co oferujemy Naszym pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów dokształcania,możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportowo-rekreacyjnego (Multisport),możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.: imprezy mikołajkowe, „becikowe”, bilety do kina, bony na zakupy). Dostępność Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek klimatyzowany. Zagrożenie korupcją.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Starszy specjalista

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

    Szybkie wyszukiwanie:

    Lokalizacja

    Wpisz miasto lub region

    Słowo kluczowe


    Reklama: