Reklama:Technolog, Warsaw

Poland, Mazovia, Warsaw
Ostatnia aktualizacja 2024-02-06
Wygasa 2024-03-06
ID #2001456634
Free
Technolog, Warsaw
Poland, Mazovia, Warsaw,
Zmodyfikowano January 20, 2024

Opis

Technolog Miejsce pracy: Brzezówka (pow. ropczycko-sędziszowski) Twój zakres obowiązków

opracowanie procesów technologicznych na wszystkie wyroby (konstrukcje stalowe, kontenery) produkowane w firmie,
współpraca z kierownictwem produkcji w zakresie właściwego wykorzystania parku maszynowego,
współudział w przeprowadzanych próbach przy wprowadzaniu nowych procesów technologicznych,
prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem stosowania aktualnej technologii w zakresie dziedzin technologicznych,
bieżąca aktualizacja dokumentacji technologicznej wynikająca ze zmian konstrukcyjnych oraz uprawnień technologicznych,
wprowadzanie nowoczesnych metod technologicznych możliwych do zastosowania w firmie,
wnioskowanie uzasadnionych zmian technologicznych i konstrukcyjnych, w celu usprawnienia i obniżenia kosztów produkcji,
prawidłowe i terminowe ustalanie norm czasu pracy dla wykonywanych operacji i procesów technologicznych
Nasze wymagania

wykształcenie wyższe techniczne (kierunek materiałoznawstwo, mechanika i budowa maszyn, spawalnictwo), ewentualnie w trakcie magisterskich studiów zaocznych
umiejętność czytania rysunku technicznego oraz dokumentacji spawalniczej
wiedza z zakresu procesów technologicznych
znajomość oprogramowania do opracowania dokumentacji rysunkowej Auto Cad, Solid Works
znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word)
umiejętność pracy w zespole
odpowiedzialność oraz dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
Mile widziane

znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
To oferujemy

atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, warsztaty)
pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do letniego wypoczynku, paczki dla dzieci i pracowników na święta, dofinansowanie pobytu dziecka w zakładowym żłobku i przedszkolu, dofinansowanie do karty Multi Sport i inne)
dostęp do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego
świetna atmosfera pracy
Benefity

dofinansowanie zajęć sportowych
dofinansowanie szkoleń i kursów
ubezpieczenie na życie
preferencyjne pożyczki
brak dress code’u
parking dla pracowników
przedszkole / żłobek pracowniczy
dofinansowanie wypoczynku
dofinansowanie wakacji dzieci
paczki świąteczne
Weldon Sp. z o.o.

Weldon Sp. z o. o. należy do grona uznanych przedsiębiorstw w branży konstrukcji stalowych. Firma specjalizuje się w produkcji kontenerów, budynków modułowych, konstrukcji stalowych oraz ekranów akustycznych. Oferujemy kompleksowe usługi poczynając od projektu, poprzez montaż i serwis.
Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Weldon sp. z o. o. 39-102 Brzezówka 90a. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce 90 A, 39-102 Brzezówka lub poprzez wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@weldon.pl. Podstawą przetwarzania przez Weldon sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Weldon sp. z o. o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. Pani/Pana dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Pani/Pana wizerunek, zainteresowania), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, o których mowa powyżej, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Weldon sp. z o. o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Weldon sp. z o. o. Ponadto Weldon sp. z o. o. będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich. Weldon sp. z o. o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Weldon sp. z o. o. Państwa danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będę przetwarzane do czasu odwołania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do:- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; - sprostowania swoich nieprawidłowych danych; - żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;- wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

Szczegóły pracy:

Rodzaj pracy: Pełny etat
Rodzaj kontraktu: Stały
Rodzaj wynagrodzenia: Miesięczny
Zawód: Technolog

⇐ Poprzednia praca

Następna praca ⇒     

 

Skontaktuj się z pracodawcą

  Informacje o pracodawcy

  Szybkie wyszukiwanie:

  Lokalizacja

  Wpisz miasto lub region

  Słowo kluczowe


  Reklama: